Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Elke fles die kurksmaak heeft of een fles olijfolie die ranzig ruikt of smaakt wordt door La Oliva omgewisseld. In dat geval dient de klant de geopende fles met de kurk erop en de wijn erin of de fles olijfolie met de olie erin, terug te bezorgen aan La Oliva. Genoemde fles dient bij La Oliva bezorgd te worden op kosten van de klant. Op dat moment zal La Oliva zorgen voor een vervangfles, waarbij we nooit kunnen garanderen dat het om een wijn van dezelfde jaargang zal gaan of olijfolie van hetzelfde lot.

 Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de La Oliva klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan La Oliva.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant La Oliva zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van drie dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld aan La Oliva. De flessen waarbij een gebrek vastgesteld werd moeten daarbij gekoeld bewaard worden. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.